برگزاری جلسه دفاع از رساله دکتری
روز گذشته جلسه دفاع از رساله دکتری جناب دکتر محمد حسن میری برگزار شد.
در ادامه خلاصه ای از چکیده زمینه تحقیقاتی ایشان بیان شده و نیز اسامی اساتید داور محترم حاضر در جلسه و تصاویری از جلسه دفاع قرار گرفته است.
 
عنوان رساله : کاهش اثر تداخل در شبکه های WBAN همزیست با استفاده از زمان بندی توزیعی
 
اساتید راهنما : دکتر کمال محامدپور و دکتر یوسف درمانی
ارزیاب داخلی : دکتر عبدالرسول قاسمی و دکتر ابراهیم قربانی
ارزیاب خارجی : دکتر حسن طاهری و دکتر ناصر یزدانی
نماینده تحصیلات تکمیلی : دکتر مهدی علیاری
 
 خلاصه ای از چکیده :
 
 تداخل یک مانع بزرگ در توسعه شبکه های WBAN است. تداخل بین شبکه های WBAN مجاور سبب عملکرد ضعیف هر شبکه می‏ شود. به منظور حل مشکل تداخل و تضمین قابیلت اطمینان در ارسال داده های حیاتی درون هر شبکه، از روش ارسال ناهمزمان استفاده می نماییم. مساله تخصیص منابع(شیار های زمانی) ناهمپوشان به WBAN های همسایه، به راحتی توسط یک مساله رنگ آمیزی راسی با محدودیت هایی مدل می شود؛ به طوریکه راس ها نشان دهنده شبکه ها و هر یال بین دو راس نشان دهنده تداخل میان دو WBAN متناظر است. اختصاص زمان های ناهمپوشان به WBAN های مجاور از تداخل جلوگیری می کند و قابلیت اطمینان در ارسال داده های حیاتی درون WBAN ها را فراهم میکند. لذا چند روش رنگ آمیزی جدید و تخصیص منبع پیشنهاد گردیده است.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تعداد بازدید:
59
تاریخ:
1398/10/25
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.