فارغ التحصيلان دكتري

رديف

دانشجو

موضوع رساله

وضعيت

جاري

تاريخ

دفاعيه

1

سيد مصطفي نوربخش

گيرنده مبتني بر تركيب همسانساز و توربو ديكدينگ قالبي و مدولاسيونهاي با گذردهي بالا

فارغ التحصيل

1382

2

شاهرخ مرزبان

ارائه روشي براي بهبود عملكرد تله متري با تركيب   STBC-MIMO

 

فارغ التحصيل

1389

3

محمد صياد حقيقي

ارائه چارچوبي براي مقابله با نفوذ در شبكه هاي حسگر

فارغ التحصيل

1390

4

سيد مهدي حسيني

تخصيص منابع و برنامه ريزي توام سيستمهاي سلولي چندكاربره MIMO-OFDM با تضمين QoS

فارغ التحصيل

1390

5

حميد شاهرخ شهركي

بهبود ظرفيت و تخصيص توان شبكه هاي راديوشناختي MIMO-OFDM

فارغ التحصيل

1390

6

معين احمدي

پردازش سيگنال در سنسورهاي آرايه فازي گسترده MIMO-Radar

فارغ التحصيل

1390

7

محسن عميدزاده

ارائه روشي براي بهبود عملكرد همسانگر توربو فركانسي سيستم MIMO

دوره پژوهشي

1396

8

مرجان ملكي

آشكارسازي بهينه در سيستمهاي Massive-MIMO چندكاربره

فارغ التحصيل

1397

9

محمدجواد عزيزي پور

رهگيري اطلاعات حالت كانال در سيستمهاي آنتني مقياس بزرگ

فارغ التحصيل

1398

تاریخ به روز رسانی:
1398/09/21
تعداد بازدید:
906
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.