دانشجويان كارشناسي ارشد

دانشجويان كارشناسي ارشد حاضر در آزمايشگاه :

 

رديف

نام  دانشجو

موضوع  پايان نامه

1

حميدرضا راحتلو

ارائه الگوريتمي براي كاهش حجم پردازش در SDR

2

علي رضا كنعاني

تشخيص عيب با استفاده از پردازش تصوير و شبكه عصبي

3

الناز اكبريان

طراحي شكل دهي پرتو در شبكه هاي برداشت انرژي با رله

4

نيما نوري

بهينه سازي پايلوت در مسير فروسو با سنجش فشرده در سيستم  FDD-MIMO

5

حسين زماني خانه

بهينه سازي نسبت سيگنال به نويز و تداخل در سيستم دسترسي NOMA در فروسو

6

حسن قانوني

تخمين كانال در سيستم هاي چند ورودي چند خروجي بزرگ مبتني بر FDD با استفاده از روش برهم‎نهي

7

محمد شريف شكوهي

گيرنده سيستم دسترسي NOMA با حذف تداخل

8

ناديا سادات سمناني

 

9

سيد طالب ساداتي

تخمين كانال در سيستم هاي چند ورودي چند خروجي FDD با استفاده از يادگيري ماشين

10

نيلوفر ديني پور

تخصيص منابع در شبكه هاي سلولي چند كاربره با استفاده از يادگيري ماشين

11

زهرا ميرزاعليان

تحليل و شبيه سازي استفاده از يادگيري ماشين در استقرار پهپاد هاي پشتيبان شبكه سيار

12

مريم اكبري

 

13

مهناز خانمحمدي

 

14

الهه ارغواني

 

15

شيوا شكوهمند

 

16

نسيم جعفري

 

17

اميررضا مرادي

 

تاریخ به روز رسانی:
1398/10/02
تعداد بازدید:
924
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.